การสมัครสมาชิก ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

User login
user
pwd

 

 


เงื่อนไขและรายละเอียด การสมัครสมาชิก

- ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการสมัครสมาชิกชมรมฯ ครั้งนี้

- สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจจากชมรมฯ

- เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายใน-ภายนอก กฟผ.

- ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด

- ขอขอบคุณมากครับ ที่ท่านได้ให้ความสนใจกับการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ 


        เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ       
    sathaporn.s@egat.co.th